ساخت ابزارک سفارشی در وردپرس

ساخت ابزارک سفارشی در وردپرس

ابزارک راهی آسان برای قرار دادن عناصر در سایت میباشد که قبلا آموزش کار با ابزارک ها و آموزش اضافه کردن ابزارک به قالب سایت را آموزش دادیم. قالب ها و افزونه های زیادی وجود دارند که با استفاده از ویدجت به کاربران اجازه ی ایجاد طرح های خود را میدهند. در این مقاله ما به شما نحوه ی ایجاد ابزارک سفارشی وردپرس را آموزش میدهیم.

create-widget

ابزارک وردپرس چیست؟

در ابتدا ابزارک وردپرس برای فراهم کردن راه های ساده برای گرفتن طراحی و ساختار کنترل قالب های وردپرس برای کاربران ایجاد شد. بهترین قابلیت ویدجت ها کمک به قرار دادن تم در نوار کناری یا هر ناحیه ویدجت در وب سایت میباشد. همچنین به ارائه دهندگان قالب و افزونه اجازه ی انعطاف پذیری میدهد. آنها میتوانند به فراورده ی خود قابلیتی اضافه کنند که به کاربران اجازه ی تصمیم گیری در مورد زمان و مکان استفاده از قابلیت بدون استفاده از کد را میدهند.

 

به طور مشابه، به عنوان یک کاربر شما می توانید ویدجت خود را در یک پلاگین سایت خاص ایجاد کنید بطوری که میتوانید آنها را در هر قالبی که استفاده میکنید قرار دهید.

 

ساخت ابزارک در وردپرس

قبل از شروع بهتر است یک افزونه مخصوص سایت ایجاد کنید که در آن کد ویدجت را قرار دهید,همچنین میتوانید کد را در قالب فایل functions.php کپی کنید اما افزونه مخصوص سایت بهتر است.

 

در این آموزش یک ویدجت ساده ایجاد کردیم که به بازدید کنندگان خوش آمد بگوید. کد زیر را در فایل توابع قالب سایت خود کپی کنید تا در عمل ببینید.

 

// Creating a widget
class wpb_widget extends WP_Widget {

function __construct() {
parent::__construct(
// Base ID of your widget
‘wpb_widget’,

// Widget name will seem in UI
__(‘ابزارک فری اسکریپت’, ‘wpb_widget_domain’),

// Widget description
array( ‘description’ = __( ‘ابزارک ساخته شده برای فری اسکریپت’, ‘wpb_widget_domain’ ), )
);
}

// Creating widget front-end
// This is where a movement happens
public duty widget( $args, $instance ) {
$title = apply_filters( ‘widget_title’, $instance[‘title’] );
// before and after widget arguments are tangible by themes
echo $args[‘before_widget’];
if ( ! empty( $title ) )
echo $args[‘before_title’] . $title . $args[‘after_title’];

// This is where we run a formula and arrangement a output
echo __( ‘سلام دنیا!’, ‘wpb_widget_domain’ );
echo $args[‘after_widget’];
}

// Widget Backend
public duty form( $instance ) {
if ( isset( $instance[ ‘title’ ] ) ) {
$title = $instance[ ‘title’ ];
}
else {
$title = __( ‘New title’, ‘wpb_widget_domain’ );
}
// Widget admin form
?
p
label for=”?php relate $this-get_field_id( ‘title’ ); ?”?php _e( ‘Title:’ ); ?/label
input class=”widefat” id=”?php relate $this-get_field_id( ‘title’ ); ?” name=”?php relate $this-get_field_name( ‘title’ ); ?” type=”text” value=”?php relate esc_attr( $title ); ?” /
/p
?php
}

// Updating widget replacing aged instances with new
public duty update( $new_instance, $old_instance ) {
$instance = array();
$instance[‘title’] = ( ! empty( $new_instance[‘title’] ) ) ? strip_tags( $new_instance[‘title’] ) : ”;
return $instance;
}
} // Class wpb_widget ends here

// Register and bucket a widget
function wpb_load_widget() {
register_widget( ‘wpb_widget’ );
}
add_action( ‘widgets_init’, ‘wpb_load_widget’ );

 

 

اکنون به بخش نمایشابزارک ها رفته و ابزارک ساخته شده (که در اینجا اسمش  فری اسکریپت بود) را در نوار کناری قرار دهید تا عملکرد ویدجت سفارشی را ببینید.

 

ابتدا ویدجت سفارشی ایجاد میکنیم سپس تعریفی از نحوه ی عملکرد ویدجت و چگونگی نمایش ویدجت میکنیم. در پایان ویدجت را بارگذاری میکنیم.

 

منبع : دانلود اسکریپت