سیستم مدیریت مدارس Fedena

Fedena چیست؟ Fedena سیستم مدیریت مدارس رایگان مبنی بر Ruby on Rails است، که در ابتدا توسط یک تیم توسعه دهنده ایجاد گردید و اکنون توسط جامعه متن باز اداره میگردد.

دانلود سیستم مدیریت مدارس Fedena

 

منبع : دانلود اسکریپت