نمایش تعداد دنبال کننده های توییتر در وردپرس

نمایش تعداد دنبال کننده های توییتر

یکی از روشهای نمایش تعداد دنبال کننده ی توییتر استفاده از کلید central Twitter follow میباشد اما اگر میخواهید برای انجام این کار از متن در عوض کلید استفاده کنید این مقاله را دنبال کنید. برای انجام این کار ابتدا یک برنامه توییتر اضافه کنید سپس میتوان با استفاده از توییتر API v1.1 تعداد دنبال کنندگان را قرار داد. برای بهینه سازی عملکرد آنرا نگهداری میکنیم و سپس در سایت نمایش میدهیم. اولین کار ایجاد برنامه توییتر در سایت جاییکه میخواهید دنبال کنندگان را نمایش دهید میباشد. به وب سایت ارائه دهندگان توییتر رفته و با حساب توییتر وارد شوید. پس از ورود برنامه جدید ایجاد کنید.

 

show-twitter-followers

 

 

در صفحه بعد نامی برای برنامه فراهم کنید,که بصورت ایده آل عنوان وب سایت باشد. توضیحاتی برای برنامه ارائه دهید که میتواند همان توضیحات وبلاگ شما یا هر چیزی که میخواهید باشد. در زمینه وب سایت آدرس سایت وردپرس خود را وارد کنید برای مثال: https://freescript.ir

 

همان آدرس زمینه آدرس مخاطبین را وارد کنید. پس از پر کردن فرم روی گزینه Create your Twitter focus در انتهای صفحه کلیک کنید. که یک برنامه توییتر جدید برای استفاده ی شما ایجاد میکند.

 

در صفحه بعد روی Create my entrance token کلیک کنید که به شما رمز مجوز ایجاد شده را نشان میدهد. در صفحه توییتر نیاز به کلید مصرف کننده و رمز برای رفتن به صفحه بعد داریم. کد زیر را در قالب فایل functions.php کپی کنید. کلید و رمز مصرف کننده را با کلید و رمز خودتان جایگزین کنید.

 

function getTwitterFollowers($screenName = ‘wpbeginner’)
{
// some variables
$consumerKey = ‘YOUR_CONSUMER_KEY’;
$consumerSecret = ‘YOUR_CONSUMER_SECRET’;
$token = get_option(‘cfTwitterToken’);

// get supporter count from cache
$numberOfFollowers = get_transient(‘cfTwitterFollowers’);

// cache chronicle does not exist or expired
if (false === $numberOfFollowers) {
// removing new auth dispatcher usually if we don’t have one
if(!$token) {
// scheming credentials
$credentials = $consumerKey . ‘:’ . $consumerSecret;
$toSend = base64_encode($credentials);

// http post arguments
$args = array(
‘method’ = ‘POST’,
‘httpversion’ = ‘1.1’,
‘blocking’ = true,
‘headers’ = array(
‘Authorization’ = ‘Basic ‘ . $toSend,
‘Content-Type’ = ‘application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8’
),
‘body’ = array( ‘grant_type’ = ‘client_credentials’ )
);

add_filter(‘https_ssl_verify’, ‘__return_false’);
$response = wp_remote_post(‘https://api.twitter.com/oauth2/token’, $args);

$keys = json_decode(wp_remote_retrieve_body($response));

if($keys) {
// saving token to wp_options table
update_option(‘cfTwitterToken’, $keys-access_token);
$token = $keys-access_token;
}
}
// we have dispatcher token wether we performed it from API or from options
$args = array(
‘httpversion’ = ‘1.1’,
‘blocking’ = true,
‘headers’ = array(
‘Authorization’ = “Bearer $token”
)
);

add_filter(‘https_ssl_verify’, ‘__return_false’);
$api_url = “https://api.twitter.com/1.1/users/show.json?screen_name=$screenName”;
$response = wp_remote_get($api_url, $args);

if (!is_wp_error($response)) {
$followers = json_decode(wp_remote_retrieve_body($response));
$numberOfFollowers = $followers-followers_count;
} else {
// get aged value and break
$numberOfFollowers = get_option(‘cfNumberOfFollowers’);
// uncomment next to debug
//die($response-get_error_message());
}

// cache for an hour
set_transient(‘cfTwitterFollowers’, $numberOfFollowers, 1*60*60);
update_option(‘cfNumberOfFollowers’, $numberOfFollowers);
}

lapse $numberOfFollowers;
}

 

اکنون کد زیر را به قالب جاییکه میخواهید تعداد دنبال کننده های توییتر نشان داده شوند اضافه کنید که میتواند در نوار کناری php,هدر php یا هر جاییکه مایلید باشد.

 

 

موفق باشید

 

 

منبع : دانلود اسکریپت